Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

NDAU_Gianhagiamtrong2quy

 

Giá nhà Úc tiếp tục giảm trong 2 quý

 

 

Giá nhà Úc đã giảm trong 2 quý liên tiếp được quy cho lý do là khả năng chi trả về nhà ở ngày càng là một yếu tố cho người mua.

Trên bản danh mục về bất động sản của National Australia Bank (NAB) quý tháng 9 giảm giảm 14 điểm, sau 5 điểm vào quý tháng sáu.

Người trả lời khảo sát cho biết, khả năng tiếp cận được tín dụng được xác định là trở ngại lớn nhất để mua một bất động sản

Ông Alan Oster, trưởng ban kinh tế của NAB nói khả năng chi trả cho nhà ở, đã thay thế cho yếu tố tăng lãi suất, được coi là là hạn chế lớn nhất về phát triển tài sản mới trong quý tháng chín.

"Cuộc khảo sát của chúng tôi cũng cho thấy rằng chỉ có 20% số người được hỏi, hy vọng lãi suất có thể cao hơn trong vòng 12 tháng tới, so với 71% trong cuộc khảo sát hồi tháng sáu của chúng tôi.

"NSW là trạng thái bi quan nhất về lãi suất, vì vậy có thể phản ánh thực tế rằng nhà cho vay trung bình ở NSW cũng lớn nhất trong số các tiểu bang."

Ông Oster nói rằng nhu cầu về nhà ở hiện có suy yếu trong phạm vi cả nước trong quý tháng chín.

"các ngôi nhà ở khu vực nội thành vẫn là loại tài sản duy nhất nơi có nhu cầu được coi là tốt, nhưng chỉ nhẹ thôi", ông nói.

Suy thoái đáng chú ý nhất trong nhu cầu đã được xác định trong một đặc tính cao. Có lẽ Úc đã quá bi quan về thị trường nhà ở. Tình trạng thiếu cấu trúc của nhà ở vẫn còn mang tính quốc gia, lãi suất được dự kiến sẽ giữ đứng trong một thời gian và tỷ lệ thất nghiệp thấp, góp phần bảo đảm việc làm cao. 

Những yếu tố này được dự kiến sẽ duy trì một mức sàn cho giá nhà tăng trưởng, mà người ta đang dự đoán là 4 % vào năm 2012, sau khi trôi dạt ba chìm bẩy nổi vào năm 2011.

Cuộc khảo sát của NAB cũng cho biết giá nhà thuê tăng 0.l7 % trong quý tháng chín, giảm so với sự gia tăng 1.3 % trong quý tháng sáu.